המועצה מזמינה את בעלי הקרקע לסבב שיתוף ציבור נוסף במהלכו נציג את התכניות לשכונת אלרנדה.

נודה להגעתכם במועדים שנקבעו.