ואדי אלפש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן :"החוק") כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס':356-0144261.

שטח הקרקע הכלול בתכנית זו הוא כ-1500 דונם קרקע המיועדת לפיתוח למגורים על פי תכנית המתאר של הישוב עד/300, תמ"מ 6 ו- תמ"א 31 (ותמ"א 35 שבדרך) .

מטרות התכנית מכוונות

להבטיח קיום איכויות חיים אורבניים של קהילה דרוזית מסורתית/מודרנית על קרקעות פרטיות לא סחירות, במקום ללא הגירה פנימה והגירה מזערית החוצה, עם גידול אוכלוסייה שנתי (צפוי עד 2035) של 1.3%, עם גודל משק בית ממוצע של 4.0 נפשות.

 • לאפשר הליך לגליזציה לכ-560 בתים שנספרו במפת מדידה אורטו-פוטו ממרץ 2012 (כ-600 יח"ד), שנבנו ללא היתר בניה, בהם גרים כ-2400 תושבים בצפיפות קיימת של 0.5 יח"ד לדונם.

 • לאפשר בניית כ-430 יח"ד נוספות (לאוכלוסיית יעד כוללת של כ-4100 תושבים, עד 2035), על אלה הקיימות, מבני ציבור, גנים ציבוריים, תעסוקה ומסחר ודרכי גישה לכל מגרש בהתאם לצרכים קיימים ועתידיים בכל הישוב ובמתחם התכנית בפרט.

  1. מגורים: השטחים לפיתוח מגורים מהווים כ-72% משטח התכנית + כ-8% לפיתוח מגורים משולבים במסחר ומשולבים במבני ציבור ומסחר בקומת הקרקע בצירים הראשיים, בצפיפות נומינלית של 5 יח"ד לדונם והריאלית של 3.5 יח"ד לדונם. סה"כ מגורים על כ-80% משטח התכנית.

  2. הצפיפות הריאלית ותחזית גודל האוכלוסייה הם הבסיס לתכנון התשתיות והפרוגרמה לצרכי ציבור. מבני ציבור ושטחים פתוחים (אב"צ ושצ"פ): 62.3 דונם (4% משטח התכנית) עבור בנייני ציבור, 69.8 דונם (4.5%) עבור צרכי ציבור בקומת קרקע של בנייני מגורים, 61.7 דונם (4%) לבנייני ציבור משולבים בשטחים פתוחים לציבור. סה"כ אפשרות של בנייה לצרכי ציבור על 12.5% משטח התכנית, כולל שטחי השצ"פ.

  3. מסחר ותעסוקה: על 22.5 דונם (1.5% משטח התכנית) + 3.2% בקומת הקרקע בשטח משולב מגורים ומסחר + 4.5% בקומת הקרקע בשטח משולב מגורים, מסחר ומבני ציבור. סה"כ מסחר ותעסוקה על פני 9.2% משטח התכנית .

  4. דרכים: לגליזציה לדרכים קיימות שנסללו ללא תכנית והתווית מערך דרכים חדשות עם נגישות לכל חלקה.
   ביטול דרך אזורית מאושרת החוצה את שטח התכנית אשר התייתרה אחרי התווית תוואי חלופי מחוץ לתחום התכנית ואחרי שנבנו עליה כ-70 בתים.

 • הגדרות זכויות הבנייה: 100% למגורים עם תוספת זכויות של עד 40% עבור מסחר או מבני ציבור בקומת קרקע במקום המיועד לכך- לאורך ציר העורק הראשי.

כ"כ מציגה התכנית נספח פרוגרמה של מגרשים הנחוצים לצרכי ציבור לאוכלוסיית היעד של התכנית כ- 3000 תושבים (750 יח"ד).

 

מתכננים תכניות בנייה