שלום,

מצורף להלן הנחיות לרישום לגנים ולכיתה א לשנה״ל תשפ״ג. נתחיל ב 3/1/22 נא לשים לב כי:

- כל ילד מחוייב ברישום. כולל טרום שנה ב.

- ילד שיש סבירות להישארות שנה נוספת בחובה. שלא יבצעו רישום. מקומות יישמרו בתיאום עם השפ״ח.

- בטרום: 8 גני ניצנים

- הורה שאינו רשום במשרד הפנים כתושב דליה לא יוכל להירשם בממוחשב. עליו לפנות לאגף החינוך.

- לא תינתן עדיפות למי שיירשם ראשון - אז לא בלחץ.

- אין רישום ضيف באתר. הרישום עפ שנתון. שיקולי ضيوف ילקחו בסיום השיבוצים.

- לרישום לכיתה א: לבחור 2 עדיפויות ולנמק את הבחירה.

- בתום הרישום במערכת ההורה יקבל סמס. זו הודעה שהרישום נעשה בהצלחה אך אינה הודעת שיבוץ.

לרישום נא להיכנס לקישור:

רישום לגנים ולכיתה א לשנה״ל תשפ״ג

 

 

שם שכונה

שם גן

שם גננת

שם מוסד

 

שיקונאת+ בית ספר דליה ב'

1 אלספסאף

 

2 אללוז

 

אלסדאקה

 

 אלזנבק

אמאל נסראלדין

 

סוניה נסראלדין

 

אפראח נסראלדין

 

הנא פרו

חובה

 

חובה

 

טרום חובה

 

טרום חובה

דליה צעירה + שכונה מזרחית

1.אלסאוסן- צהרון

 

2. הורדים

אמאל חלבי

 

ניבאל באשא

טורם חובה

 

חובה

עוקף ואדי אלפש

1.אלדואלי צהרון

 

2 .אלשוטאר

מהא חלבי

 

אלהאם חלבי

טרום חובה

טרום חובה

מרכז הכפר

1.אלסלאם צהרון

 

2 .נרגס צהרון

אמירה כמאל

 

גוסון חסון

טרום חובה

 

טרום חובה

אלסואניה, בית ספר יסודי ג'

1 .חקאיה

 

2 .כלניות

 

3 .אלנחיל צהרון

 

 

4. בוסתאן אלדואלי

 

5. אלבלסם

פדילה חוראני

 

באדרה מנסור

 

שדא פרחאת

 

 

ארוה שאמי

 

ענת זהראלדין

טרום חובה

 

טרום חובה

 

טרום חובה- חדש

 

חובה

חובה

 

אלורוד + אלונסה +סקעב

.1 אלריחאן  צהרון

 

2 .אלאשראק

אנתיסאר חלבי

 

היאם כמאל

טרום חובה

 

חובה

חדשני+יד לבנים,חלת עלי,רנדה,סקעב,אלדואר

  1. הנרגס

 

  1. אלאמאן

 

3 .הפרפרים

 

4 .בית הקטן- צהרון

אמאל פרחאת

 

מיסון והבה

 

אזהאר חלבי

 

ופאא מחיתאוי

חובה

 

חובה

 

טרום חובה

 

טרום חובה

בית ספר יסודי א'+ ח'לת אלג'מל , אלח'רבה ח'לת עלי ביר דובל  ח'לת נסאר

1 .אלמחבה

 

2 .בית אלסעאדה

 

3 .אליסמין

 

4 .אלמסתקבל

רונית כיואן

 

גאדה זידאן

 

סמירה חלבי

 

סאמיה כמאל

חובה

 

חובה

 

טרום חובה

 

טרום חובה

ח'לת עלי + ביר דובל אלדואר

1 .אלזהרה –צהרון

 

2 .אלפל

אזהאר חאתם חלבי

 

ראידה חסון

טרום חובה

 

טרום חובה