מחר בשעה 9 בבוקר תהיה הפסקה באספקת המים כולל סגירת כביש למשך שלוש שעות בשכונת ח'לת אלג'מל מביתו של וחיד עיסמי עד לביתו של חאלד והבה ז"ל וזה עקב החלפת קו מים ראשי.
מצטערים על אי הנוחות הזמנית.