חזון התברואה והניקיון של מועצת דאלית אל כרמל , היגיינית, אסתטית, שנעים לגור ולבקר בה. שיפור והתייעלות ברמת שירותי התברואה הניתנים לתושבים ולבאים בשעריה לשביעות רצונם. שיתוף פעולה עם האזרחים בשמירה על ניקיון הכפר.

הודעות