שירותי בריאות

מועצת דלית אל כרמל פועלת לקידום שירותי בריאות הציבור והרפואה המונעת לתושבי הכפר, על מנת לאפשר לפרט ולקהילה את רמת הבריאות הטובה ביותר, ללא קשר למצבם או יכולתם.

בין השירותים הניתנים: שירותי רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה טיפות חלב, שירותי בריאות השן, מרפאות ושירותי בריאות נוספים.

 

מרפאות שירותי בריאות בדלית אל כרמל: