תפקיד האגף לביטחון ולשירותי חירום הינו הכנת מערך החירום  להתמודדות במצבי חירום שונים בשגרה ובשעת חירום, מתן מענה וסיוע לפעילות בתחומי הביטחון השוטף וכן תחזוקה של מקלטים ציבוריים, מחסני החירום ובסיסי משמר אזרחי ופיקוח עליהם.

האגף פועל להכין את הכפר לשעת חירום ולהבטיח רמת שירותים שיאפשרו תפקוד חברתי - כלכלי סביר לתושבי הכפר ולבאים בשעריה בעת הזו. מערך החירום פועל באופן מתואם ומשולב, בעתות שגרה וחירום, עם גורמים שונים וביניהם רח"ל – רשות החירום הלאומית, משרדי ממשלה, פקוד העורף, (צה"ל) משטרת ישראל, מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה ואחרים.

למחלקת הביטחון >>

לדיווח על קריאות שירות יש לפנות ל

נסר נסראלדין
אגף ביטחון ושירותי חירום
0532801113