טיפול שוטף במפגעי ביוב ובמערך הביוב בישוב בשיתוף מלא עם מח' ההנדסה, נושא חשוב זה יעבור שדרוג ויטופל ביתר שאת, בימים אלה אגף ההנדסה מכין תכנית אב לביוב בדלית אל כרמל.