מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישון לעסק.

תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר ונדרשים אישורים של גורמים שונים בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת ניתן לקצר את התהליך באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות הרישוי.

בטרם רכישה או השכרה של העסק ולפני הגשת הבקשה לרישון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם. בהתאם למידע הקיים בתיק העסק תוכל מחלקת רישוי עסקים לעדכן אותך האם צפויות בעיות כלשהן בקבלת הרישון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש.

מחלקת רישוי העסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי.

מחלקת הרישוי משרתת את כל התושבים והמבקרים ביישוב ע"י אכיפת החוק באמצעות ביקורות ודוחות לעסקים המהווים סכנה לציבור. אופן השירותים המצוינים לעיל ניתן תוך מתן דגש על מוכוונות לקוח.

תהליך הרישוי המלא 

חסון רן
מנהל מחלקת רישוי עסקים
046880681
0532392515

כתובת: דאלית אל כרמל  30056

פקס במחלקת הנדסה: 04688067

קבלת קהל (במחלקת הנדסה): ימים א' - ד' 8:30 - 12:30.