סיכום מבקרת המועצה בסיום כהונה אוקטובר 2013

ביקורת פנים ותלונות הציבור אוקטובר 2013.

 

סיכום מבקרת העירייה במעבר מעירייה למועצות מרץ 2009

תכנית פיצול- ביקורת פנים.

 

סיכום - דוח ביקורת 2015 כולל סטאטוס טיפול עד לחודש יוני 2016

 סיכום - דוח ביקורת 2015 כולל סטאטוס טיפול עד לחודש יוני 2016