סיכום מבקרת המועצה בסיום כהונה אוקטובר 2013

ביקורת פנים ותלונות הציבור אוקטובר 2013.

 

סיכום מבקרת העירייה במעבר מעירייה למועצות מקומיות מרץ 2009

תכנית פיצול- ביקורת פנים.