אגף הרווחה בדאלית אל כרמל מוביל את מערך ההתנדבות בכפר מזה שנים, זאת מתוך אמונה כי במתנדבים גלום משאב אנושי ערכי ובעל חשיבות רבה להתפתחות הסולידאריות החברתית והחברה בכלל, ההתנדבות מבטאת ערכים של אחריות חברתית, מעורבות ציבורית ועזרה לזולת, ערכים אלו תורמים לאיכות חיים, לסובלנות ויוצרים חברה איכותית שטוב לחיות בה.

ההתנדבות למען הזולת היא אות ומופת לחברה בעלת ערכים השואפת לצמצום פערים חברתיים וקרוב לבבות בין אנשים. ההתנדבות הינה משמעותית גם עבור המתנדב הנותן מזמנו, מכוחו ומיכולותיו עבור הזולת, היא מעצימה אותו ונותנת לו תחושה של סיפוק.

  • מחקרים מראים כי ההתנדבות מאריכה ימים, גורמת לאושר ופעמים רבות משנה את חייו של המתנדב לבלי הכר.