מאזניים מאזנות שטרות כסף עם חשבונות ומתחתן מחשבוןבמסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת מועצת דאלית אל כרמל את תקציב המועצה.

 

תקציב המועצה לשנת 2015