חוק הרשויות המקומיות(ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשסח-2008(1).