חברי המועצה

 

רפיק חלבי

ראש המועצה

Rafik@daliaec.com

ניסים אבו חמד

 סגן ראש המועצה

Nisimbhr@hotmail.com  ​

אמג'ד ביראני

 a0542342589@gmail.com ​

ג'סאן והבה

סגן ראש המועצה​

Gasan.wehebi@gamil.com

אמיר סאלח

 Amirs67@walla.co.il  ​

עאמר חסיסי​

Amarh@kkl.org.il ​


 

סאמר ביראני

 

האני חדיד

משנה לראש המועצה

חכמת חלבי​

Hikmat.halabi@il.nestle.com ​

 

בסים נאטור

 ​

יוסף חדיד

yossi.hadid@madatech.org.il

הישאם זהר אלדין

יונס קרא

השאם חאטום

Hisham50@walla.com

ועדות

 

שם הוועדה

חבר הוועדה

1

ועדת הנהלה (חובה)

רפיק חלבי

אמיר עיסמי

ניסים אבו חמד

חיכמת חלבי

גסאן והבה

מדין מקלדה

2

ועדת תכנון ובניה

1.רפיק חלבי

2.אמיר עיסמי

3.עמר חוסיסי

4.יונס נסר אלדין

5.עלמי מטור

3

ועדת מל"ח ( חובה)

רפיק חלבי

מנכ"ל

קב"ט

ראשי מכלולים

ראשי ועדות רב תחומיות

בעלי תפקידים ברשות

בעלי תפקידים ברשות לפי הצורך

4

ועדת מכרזים ( חובה)

אמיר עיסמי

ודיע חלבי

מ"מ עאמר חוסיסי

באסל חסון

גסאן והבה

השאם חטום

יועמ"ש, גזבר, מוזמנים

5

ועדת חינוך ( רשות)

רפיק חלבי

ניסים אבו חמד

מדין מקלדה

עאמר חוסיסי

אמיר עיסמי

השאם חטום

יונס נסר אלדין

מיראדה חסון

ירין חדיד

סאפי מוסטפה חלבי

חדר אבו חמד

חסן פירו

מיראדה חסון

לוטפי סאלח

סינא מקלדה

פוזיה מקלדה

סאמר ביראני

דליה חלבי

פרחאת פרחאת

באסמה חלבי

יו"ר ועד הורים יישובי

יו"ר ועד הורים חט"ב

יו"ר ועדת הורים תיכון

רביע חלבי – נציג המורים

מנהלי בתי הספר

6

ועדת ביקורת ( חובה)

עאמר חוסיסי

ודיע חלבי

חיכמת חלבי

שמס חסון

ג'מיל עיסמי

7

ועדת תרבות נוער וספורט ( רשות)

עאמר חוסיסי

גסאן והבה

ניסים אבו חמד

רדואן נאטור

ספא קנהוש חלבי

נוזהת חלבי

ויסאם עיסמי

מיראדה חסון

פרחאת פרחאת

עאדל משילח

זוהר קרא

אייל באשא

זכי פירו

הנא ג'האד חלבי

ואיל רמזי חלבי

נציגת כדורסל

נציגת כדורשת

נציג/ת כדורעף

8

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית (חובה)

עו"ד סאלח חלבי

וג'יה פכר אלדין

סמי מוסטפה חלבי

9

ועדת הנחות ( חובה)

גסאן והבה

עאמר חוסיסי

גזבר

יועמ"ש

מנהל אגף רווחה

10

ועדה לקידום מעמד הילד ( רשות)

ניסים אבו חמד

מדין מקלדה

השאם חטום

מנהלת אגף חינוך

מנהל אגף רווחה

הדייה חסון

אנעאם אבו מפלח

מיראדה חסון

אמיר זהראלדין

חיכאם עראידה

עולא סאלח

מנהל בי"ס יסודי א'

יו"ר ועד הורים יישובי

מפקדת תחנת המשטרה

יו"ר מועצת התלמידים

נציג הסתדרות המורים

11

ועדת שמות ( חובה)

גסאן והבה

מדין מקלדה

ניסים אבו חמד

אמיר סאלח

באסל חסון

ודיע חלבי

חיכמת חלבי

עאמר חוסיסי

יונס נסראלדין

מרזוק קדור

הישאם חטום

בועז שהין

שמס חסון

ג'מיל עיסמי

12

הועדה לאיכות הסביבה ( חובה)

מדין מקלדה

ניסים אבו חמד

באסל חסון

הישאם חטום ( אופוזיציה)

ודיע חלבי

אמג'ד ביראני

רמזי אבו חמד

מונירה קרא

עטאללה דקסה

הנא פירו

נציג אכפת לי כרמל נקי

יוסף סודקי חסון

סמיר אבו פארס – איכות סביבה

פאדי ח'טיב

יו"ר ועד הורים יישובי

13

ועדת משנה תמיכות ( חובה)

עאמר חוסיסי

אמיר עיסמי

מדין מקלדה

יונס נסר אלדין

ודיע חלבי

13ב

תמיכות – הרכב מקצועי באישור השר

מנכ"ל

גזבר

יועמ"ש

14

ועדת הקצאות קרקעות ומבנים (חובה)

 

הרכב מקצועי באישור השר

מנכ"ל

גזבר

יועמ"ש

מהנדס המועצה

מנהל נכסים

15

ועדת רכש מלאי ובלאי ( חובה)

ההרכב לפי חוזר מנכ"ל 4/09 ועדה מקצועית ללא נבחרים

מנכ"ל

גזבר

יועמ"ש

16

ועדת תשתית ואחזקה ( רשות)

ניסים אבו חמד

מרזוק קדור

באסל חסון

חיכמת חלבי

מדין מקלדה

ודיע חלבי

גסאן והבה

17

רווחה ומלחמה בסמים ( רשות)

גסאן והבה

עאמר חוסיסי

ודיע חלבי

מדין מקלדה

מנהל הרווחה

מנהל החינוך

אבסם שאמי

נציג מנהל הרשות הלאומית למחמה בסמים

עאדל משילח

הודא ח'ליפה חלבי

אנעאם נסר אלדין

סינא מקלדה

בסים נטור

פאדי ח'טיב

עו"ד לבקה חלבי חסון

18

ועדת תיירות ( רשות)

חיכמת חלבי

באסל חסון

עאמר חוסיסי

ניסים אבו חמד

השאם חטום

סאמר ביראני

מפלח חלבי

נביל נסר אלדין

אבתיסאם חלבי

ג'מאל אסעיד חלבי

נוזהת עוואד

יוסף סודקי חסון

עאדל משילח

שפיק בדרייה

סאלח בדרייה

עמאד חלבי

נציג בעלי עסקים

19

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור ( חובה)

יונס נסר אלדין

עאמר חוסיסי

ודיע חלבי

קופטאן חלבי

נזיה קדור

אבסם שאמי

מיראדה חסון

אמל נסר אלדין

אבסם שאמי

תמרה ג'מיל חסון

20

ועדה לבטיחות בדרכים

באסל חסון

גסאן והבה

ג'מיל עיסמי

השאם חטום

אייל דקסה

ודיע רפעאת חלבי

מהנדסת המועצה

נציג השר לביטחון פנים

מנהל החינוך

נציג שר התחבורה

וג'יה קרא

בסים נטור

21

ועדת מנגנון ( רשות)

ניסים אבו חמד

עאמר חוסיסי

גסאן והבה

חיכמת חלבי

יונס נסר אלדין

מנכ"ל

יועמ"ש

גזבר

מג'יד קרא

פריד באשא

יו"ר ההסתדרות

יו"ר ועד העובדים

22

ועדת תחבורה ותמרור מקומי ( רשות)

רפיק חלבי

אמיר עיסמי

גסאן והבה

שמס חסון

חיכמת חלבי

אמג'ד בירני

בועז שהין

23

ועדת ביטחון ( חובה)

עאמר חוסיסי

ודיע חלבי

גסאן והבה

יונס נסר אלדין

קופטאן חלבי

פטין בירני

נזיה קדור

ספואן מריח

אמנון באשא

נסר כמיל נסר אלדין

נציג שר הביטחון

נציג שר החינוך

נציג השר לביטחון הפנים

24

ועדה למיגור האלימות ( חובה)

באסל חסון

ג'מיל עיסמי

ודיע חלבי

מיראדה חסון

קופטאן חלבי

מנכ"ל המועצה

קב"ט

נציגי המשטרה

מנהל עיר ללא אלימות

רוכון חסון – קב"ט מוס"ח

פהמי חלבי – שיטור עירוני

מנהלת אגף החינוך

מנהל הפיקוח

מנהל אגף הרווחה

נציג אזרחים וותיקים

25

ועדת כספים ( רשות)

ניסים אבו חמד

אמיר עיסמי

גסאן והבה

שמס חסון

גזבר

מנכ"ל

יועמ"ש

26

ועדה לקשרי חוץ ( רשות )

רפיק חלבי

עאמר חוסיסי

סאמר בירני

ניסים אבו חמד

יונס נסר אלדין

ספואן מריח

27

ועדה לעידוד אקדמיה (רשות)

רפיק חלבי

סמירה נסר אלדין

ד"ר ירין חדיד

ספואן מריח

פרופ' סאמר חלבי

פרופ' באדי חוסיסי

עטא חלבי

28

ועדה לקידום מעמד האישה

שהרזאד חסון כמאל

מיראדה חסון

אומימה חלבי

נידאל קרא

ניבאל אלזיר

תגריד מריח

באדרה נסראלדין

נאילה אבו חמוד

אוסנת שאמי

עאליה ח'ליל

קאות'ר והבה

עאליה והבה

אונסייה דקסה

נסמאת שאמי

חיכאם אבו חמד

29

אות דלית אל כרמל

רפיק חלבי

גסאן והבה

מדיאן מקלדה

אמיר עיסמי

ניסים אבו חמד

רפעת קדור

אדי פירו

ספואן מריח

אניס נסר אלדין

ופיק דקסה

סלאח מהיוב חלבי

עאמר חוסיסי

יונס נסר אלדין

שמס חסון

נזיה עיסמי

אימאן ח'ליפה

אינאס נאטור

עו"ד דיאנא חלבי

עו"ד מוניר כמאל

פרג' שיבאני

עאדי באשא

באסל חסון

סמי מקלדה

כרמי מועין חלבי

שיח' אבו חוסין עלי נסראלין

שיח' אבו רידאן אחסאן חלבי

שיח' אבו עזאם חאתם חלבי

סודקי חסון

עטא חלבי

סאלח קדור

מג'יד חוסיסי

פרחאת פרחאת

עאדל משילח

30

ועדת רישוי עסקים

רפיק חלבי

מדיין מקלדה

ודיע חלבי

באסל חסון

יונס נסר אלדין

ג'מיל עיסמי

ג'מיל חסון מנהל רישוי

עו"ד באסם כמאל

נציג היועץ המשפטי

נציג איכות סביבה – רמזי אבו חמד

נציג ההנדסה – נסרין דקסה

נציגי ציבור

מפלח חלבי

שפיק בדרייה