שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז מס 22-2022- התקני בטיחות וסימוני כבישים כללי 25/05/2022 09/06/2022
מכרז מס 21-2022- הקמת 2 גני ילדים כללי 22/05/2022 09/06/2022
מכרז פומבי מס' 13/2022 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית באמצעות משאיות מנו ף משטח השיפוט של מועצה מקומי ת דאלית אל כרמל כללי 19/05/2022 09/06/2022
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לחיזוק תקרות פל קל כללי 01/05/2022 31/05/2022
מכרז 9/2022 הזמנה להציע הצעות בקשה להיכלל המאגר ספקים, קבלנים, מומחים, יועצים ומכננים למועצה מקומית דלית אל כרמל-2022 כללי 21/02/2022 31/12/2022

עבור לארכיון המכרזים