שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז פנימי/פומבי מס' 09/21 לתפקיד עו"ס משפחה כוללני מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 08/07/2021 25/07/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 29/20 לתפקיד מנהל חשבונות מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 08/07/2021 25/07/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 09/21 לתפקיד עו"ס משפחה מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 08/07/2021 25/07/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 08/21 לתפקיד עו"ס קהילתי )במסגרת עיר ללא אלימות( מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 08/07/2021 25/07/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 10/21 לתפקיד עו"ס תכנית מיט"ל מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 08/07/2021 25/07/2021
מכרז מס' 15-2021- ביצוע עבודות מתחמי ניקוז כללי 06/07/2021 26/07/2021
מכרז 14-2021- גינון ותחזוקה של השדרה הראשית והכיכרות כללי 01/07/2021 27/07/2021

עבור לארכיון המכרזים