שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז פומבי 14/2020 לביצוע עבודות נגרות אישית וריהוט במרחבי למידה M21 במוסדות חינוך כללי 05/07/2020 26/07/2020
מכרז פמבי 15/2020 לביצוע עבודות שיפוץ ושיקום מגרש ספורט חטיבה עליונה כללי 05/07/2020 26/07/2020
מכרז פומבי 16/2020לביצוע עבודות שיפוץ ושיקום אולם ספורט ליד בי"ס יסודי א' כללי 05/07/2020 26/07/2020

עבור לארכיון המכרזים