שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז פנימי מס' 01/21 לתפקיד פסיכולוג חינוכי )שתי משרות(. מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 20/01/2021 07/02/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 20/42 לתפקיד מנהל האב קליקה )מתחם עבודה משותף( מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 20/01/2021 07/02/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 20/32 לתפקיד מנהל קהילת האב )מתחם עבודה משותף( מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 20/01/2021 07/02/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 33/20 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה מועצה מקומית דלית אל כרמל כח אדם 20/01/2021 07/02/2021
מכרז פומבי 29/2020 לביצוע עבודות תיקון תאורה רחוב בתחום במעוצה במקומית דלית אל כרמל 05/01/2021 26/01/2021 פרוטוקול
הארכת מכרז פומבי 13/2020 לביצוע שירותי אכיפת חניה באמצעות מסופים במועצה המקומית דלית אל כרמל כללי 06/12/2020 04/02/2021 פרוטוקול

עבור לארכיון המכרזים