ממחר תתחדש פעילות קו תלמידים מס' 81 של חברת סופרבוס שנוסע משכונת דליה צעירה לבי"ס יסודי ג' (ובחזרה) 

Superbuslogo.jpe