שלום רב

חלוקת הכרטיסים לרכישת מוצרי מזון מתנהלת בימים אלה, אם אתה מכיר שכנים ובני משפחה שההכנסות שלהם נמוכות, 

אפשר להציע להם לשלוח  בקשה בטופס המצורף, אנחנו נבדוק זכאות עבורם ונעביר לאישור.

עמותת פתחון לב. 

https://www.jotform.com/form/210832412195449