מחלקת הביטחון עוסקת בתחומי הביטחון השונים בשגרה, שעת חירום והבטיחות במוסדות החינוך בדליית אל כרמל.

              מחלקת הביטחון
 

תחומי האחריות

 • ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך.
 • ביטחון בשגרה ובחירום.

 

ייעוד כללי מחלקת הביטחון

הנחיה ואכיפת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, פקע"ר, משרד הביטחון ומשטרת ישראל בכל הקשור לביטחון, בטיחות והערכות לחירום במועצה המקומית ובמערכת החינוך.

 

האיומים

על עורף מדינת ישראל בכלל ואזור חיפה והכרמל בפרט, מאיימים בשגרה ובחירום סיכונים שונים, החל מאיום טילים (קונבנציונאליים ושאינם קונבנציונאליים), דרך טרור (כימי וביולוגי), קטיושות, אסונות, כתוצאה מתקלה בייצור, אחסון ושינוע של חומרים מסוכנים ועד אסונות טבע כגון: שריפות, שיטפונות ורעידות אדמה.
איומים במוסדות החינוך: אלימות נגד מורים, אלימות מינית, אלימות פיסית, אלימות מילולית, חרם על תלמידים, אלימות בהסעות.

 

מאפיינים

 1. האיום מהווה פוטנציאל לפגיעה פיזית באזרחים - הרג, פציעה, היעדרות אנשים.
 2. האיום מהווה פוטנציאל  לפגיעה בתשתיות - הרס ונזק למבנים ומערכות חיוניות שונות (חשמל, מים, מערכות תקשורת , תוצרת חקלאית ובע"ח ) ונזק כללי.
 3. האיום עלול לגרום לצורך בפינוי אוכלוסייה יזום משטחים מוגדרים.
 4. האיום עלול ליצור בריחה והתפנות עצמית של תושבים, גם כאשר אין בכך צורך אמתי.
 5. שגרת החיים באזור האירוע תשובש לפרקי זמן משתנים - בהתאם לסוג האירוע, עוצמת הפגיעה, מוכנות ארגוני החירום והרשויות האזרחיות למתן מענה וטיפול באוכלוסייה, הצלחה ותוצאות טיפול זה ותחושת הביטחון הנלווית בקרב האזרחים.
 6. האירוע יוצר תופעות שונות בתחום התנהגות אוכלוסייה (כגון חרדות, פגיעה בתפקוד וכד'), שעוצמתן משתנה ע"פ עוצמת הפגיעה והצלחת הטיפול.

המשימה במוסדות החינוך

            המשימה במוסדות החינוך
 

 • אחריות לביטחון, לבטיחות והיערכות לחירום ולקיום סדרי האבטחה, הבטיחות וההיערכות לחירום במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית-ספרית, בקייטנות, במחנות ובאירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • ינחה את מנהלי מוסדות החינוך ובעלי התפקידים במוסד.
 • יטפל בהקצאת מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום למוסדות החינוך ויוודא התקנתם.
 • אחראי להפעלת מערך הדרכה והשתלמויות לעובדי הוראה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בפעילות פנים וחוץ בית-ספרית.
 • מסייע בארגון השתתפות מורים, גננות ותלמידים בהשתלמויות של פיקוד העורף המתבצעות על ידי מאלשחי"ם.
 • אחראי לארגון, להכנה, ולתרגול מוסדות החינוך למצבי החירום.
 • אחראי לקיום תרגילים, ביקורים וביקורות במוס"ח בתחומים שהוא אחראי עליהם על פי חוזר המנכ"ל והנחיות נוספות המוכתבות על ידי הקב"ט המחוזי.
 • יוודא קיום אישורי בטיחות למוסדות החינוך מדי שנה עד-15 אוגוסט.

 

המשימה בחירום

 • הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום.
 • הכנת נהלים מתואמים של הרשות למצבי החירום השונים.
 • תחזוקה שוטפת ובקרה על כשירות המקלטים הציבוריים לאורך כל השנה.
 • תכנון השימוש במקלטים הציבוריים בהתאם לפערי המקלוט וצרכי הרשות להפעלת מוסדות קיומיים.
 • תכנון ותיאום שיתוף הפעולה עם כלל גופי החירום וההצלה לקראת מצבי חירום.
 • אחריות על ניהול מחסני החירום של הרשות ולוודא מוכנות ציוד רשותי.
 • פיקוח על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים ברשות.
 • ביצוע בדיקות, ביקורות ותרגילים באגפי הרשות על מנת לעקוב אחר מוכנותם למצבי החירום השונים.

 

יעדים כלליים

 • העלאת רמת הביצוע של המאבטחים /ממונה הגא /רכזי ביטחון.
 • שמירה וטיפוח כ"א קיים הכשרות וקורסים.
 • שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בביטחון.
 • מניעת אירועי פח"ע צמצום נפגעי בטיחות במוסדות החינוך.
 • הכנת הישוב למצבי החירום השונים, בהטמעת תפיסת ההפעלה לעובדים ולאוכלוסייה.

            חירום
 

מוסדות בחינוך וחירום 

מבני ציבור ומוסדות חירום

27 גנים רגילים.                                1 מחסן חירום.     

גנים טיפוליים.                                  1 מרכז הפעלה.

בתי ספר יסודיים.                             3 מתקני קליטה /בתי ספר.

בית ספר חטיבת ביניים.                    3 תחנות ריכוז                            

בית ספר תיכון טכנולוגי.                    2 בתי קברות.

בית ספר תיכון מקיף.                        1 מרכז מתנדבים.             

מרכז קידום נוער.                           18 מקלטים. / בתי ספר

מרכז תרבות.                                  1 מתקן קליטת ילדי עובדים.

מרכז מיתר.                                    7 מערכות התראה.

גיל רך.                                           4 מבני ציבור(הנדסה גבייה רווחה מועצה)

סה"כ – 41 מוסדות חינוך.   

סה"כ 38 מתקנים ואחרים.

 

 

מדדים להצלחה

 • סיכול ומניעת פיגועי פח"ע בשוטף.

 • סיכול ומניעת אירועים פליליים.

 • טיפוח ושימור כוח אדם קיים.

 • שימור אמצעיים פיזיים ואמצעים טכנולוגיים.

 • מתן שירות נאות למשתמשים.

 • שיתוף פעולה בין כל גורמי המועצה (הנהלה, עובדים, מאבטחים, אגפים).

 • השתתפות כל ראשי המכלולים בכל התכנון.

 • דחיפה ותמיכה של ראש הרשות בתוכנית.